• IBM Mobility Magazine - vnitřní úprava

Návrh a sazba čtvrtletníku propagujícího šetrnou dopravu pro zaměstnance IBM Brno.

Grafická úprava a sazba novinového typu – vytvořeno v rámci spolupráce s Nadací Partnerství.