• Obálka
  • Vnitřní úprava
  • Logo Edice routa

Zrcadlový překlad 20 básní litevského básníka Tomase Venclovy. V nákladu 300 číslovaných výtisků vydala Věra Kociánová – Venkovské dílo, Pecka 2014.

Grafická úprava obálky a vnitřích stan, sazba litevské poezie a českého překladu. Pro nakladatelství jsem upravil a překreslil logo edice – Edice Routa.

    Přejít na www stránku projektu